Innovatie

RRT heeft de ambitie om samen met diverse partners, zoals Roessingh Centrum voor Revalidatie (RCR), Roessingh Research & Development (RRD) en verscheidene zorgverzekeraars, innovatie in producten en diensten te realiseren. Doel daarbij is altijd de zorgvraag van de klant zo optimaal en zo efficiënt mogelijk op te lossen.  

Deskundig

Door de kennis en kunde van nationale en internationale ontwikkelingen, de nauwe samen­werking met Roessingh Centrum voor Revalidatie, en met Roessingh Research & Development (RRD) treedt RRT naar voren als een deskundige organisatie. Tevens houdt RRT regelmatig lezingen voor collegae over specifieke onderwerpen op het gebied van revalidatietechniek.

Toonaangevend

Mede door de samenwerking met RRD en RCR zijn wij in staat om steeds te zoeken naar nieuwe technieken en verbeterde diensten. Ook zijn wij mede daardoor in staat om bij het vervaardigen van onze producten de modernste materialen en technieken toe te passen.

Integraal Aanbod

Vanzelfsprekend werken onze OSM- specialisten en onze OIM- specialisten samen als er hulpmiddelen aangemeten moeten worden die zich op het snijvlak van OSM en OIM bevinden. De samenwerking met RCR en RRD maakt dat RRT in een brede keten werkzaam is en zich niet slechts focust op eigen producten. Met name RRD als ontwikkelingscentrum verhoogt de kennis binnen RRT - en dit werkt absoluut ten gunste van de klant.

Expertise

Sinds enkele jaren wordt, in samenhang met revalidatieartsen en RRD, gebruik gemaakt van het looplab voor gangbeeldanalyse. Aan het opleiden van orthopedische instrumentmakers en studenten wordt veel aandacht besteed. RRT is gecertificeerd om nieuwe maatnemers op te leiden.