VGZ Klanttevredenheidsonderzoek beenprothesen

De tevredenheid van klanten (verzekerd bij VGZ) van RRT met een beenprothese ten opzichte van andere leveranciers is hieronder weergegeven in rapportcijfers. Over de gehele linie scoort RRT goed tot zeer goed op de verschillende onderwerpen.

Rapportcijfers vragen over tevredenheid klanten RRT

  RRT Gemiddeld
Vond u de informatie van uw zorgverlener over het dagelijks gebruik van uw beenprothese begrijpelijk? 9,2  8,3
Was uw zorgverlener klantvriendelijk? 8,3 8,7
Bent u tevreden over de levertijd van uw beenprothese:
Bij uw eerste en/of een nieuw beenprothese?
8,5 8,1
Bent u teveden over de levertijd van uw beenprothese:
Bij aanpassingen en/of reparaties
7,8  8,2
Bent u tevreden over de kwaliteit van uw beenprothese? 8,0 7,8
Bent u tevreden over het effect van uw beenprothese op uw dagelijks functioneren? 7,3 7,5
Bent u tevreden over de samenwerking tussen uw zorgverlener en andere zorgverleners? 8,8 8,2
Bent u tevreden over de service van uw zorgverlener? 8,0  8,3
Bent u tevreden over de manier waarop deze klachten zijn opgelost?* 7,3 7,4
Is de reisafstand naar uw zorgverlener acceptabel voor u? 8,3  7,9
Bent u tevreden over de wijze waarop uw zorgverlener invulling geeft aan het overeengekomen zorgarrangement? 8,0  8,1
Hoe waarschijnlijk is het dat u deze zorgverlener bij een lotgenoot zult aanraden? 8,5  8,1
  --- ---
Gemiddelde score tevredenheid 8,2  8,0
Bron: VGZ Klanttevredenhedisonderzoek 22 juli 2015 versie 3.0    

 *Vraag is alleen ingevuld door respondenten die klachten hebben ervaren.

Wat betreft de aanbevelingsvraag, hier is de Net Promotor Score (NPS) voor te berekenen. De NPS wordt gezien als de standaard voor het meten en verbeteren van klantenloyaliteit. NPS is een meeteenheid die aangeeft in hoeverre de dienstverlening en producten de moeite waard zijn om aan anderen te vertellen. De NPS is het absolute verschil tussen het percentage promotors en percentage detractors. Promotors zijn diegene die een 9 of 10 hebben ingevuld bij de aanbevelingsvraag: ‘Zou u deze zorgaanbieder bij en lotgenoot aanbevelen?’ Hierop kan een antwoord gegeven worden op een 11-puntenschaal, gaande van 0 (zeer onwaarschijnlijk) tot 10 (zeer waarschijnlijk). Detractors hebben op deze vraag een cijfer tussen de 0 en 6 ingevuld en passives hebben het cijfer 7 of 8 gegeven. De NPS varieert tussen -100 en +100.

grafiek rrt vgz 2015

 

De NPS score van Roessingh Revalidatie Techniek B.V. is +33 (zie figuur)
De totaal NPS score exclusief Roessingh Revalidatie Techniek B.V. is +36