• Over RRT
  • MVO
  • Kennis vanuit Nederland over voet- en loopproblemen naar Azië en Indonesie

Kennis vanuit Nederland over voet- en loopproblemen naar Azië en Indonesie

Roessingh Revalidatie Techniek (RRT) vindt innovatie en maatschappelijk ondernemen een belangrijk onderdeel van haar bedrijfsvoering,  om zo te komen tot betere dienstverlening, aanmeet-, behandelmethodes en producten. Hierbij wil zij graag van betekenis zijn zowel nationaal, maar zeker ook internationaal om kennis verspreiding mogelijk te maken. RRT heeft de stichting Berjalan dan ook financieel ondersteund, om de uitgave van het boek mogelijk te kunnen maken. Om productverbetering te realiseren is de toepassing en verspreiding van goede kennis erg belangrijk. Voor Klaas Postema, revalidatiearts en directeur van de Stichting Berjalan, motivatie genoeg om als redacteur het boek “Pedorthic footwear, Assessment and treatment” samen te stellen.  

In april 2018 is het boek verschenen en 14 april werd het gepresenteerd op het IVO congres in Toronto. Het is een Engelstalig leerboek met 38 hoofdstukken waarbij 53 auteurs uit 7 landen betrokken zijn. De redactie bestaat uit: Klaas Postema, Karl-Heinz Schott (Australie), Dennis Janisse (VS) en Clemens Rommers. Het boek is uit 7 delen opgebouwd:

  1. Background knowlegde
  2. Examination, design aspects and model of workprocesses
  3. Different aspects of pedorthic footwear
  4. Aspects that are essential for getting satisfied clients/patients
  5. Examples of footwear that can be made in circumstances with limited possibilities
  6. Foot and gait problems in children
  7. Foot and gait problems in adults

Het boek is uitgegeven door de Stichting Berjalan. De Stichting heeft tot doel: “kennis over voet- en loopproblemen en de conservatieve behandeling daarvan in Azië en vooral Indonesië te bevorderen”. Het stichtingsbestuur bestaat uit een revalidatiearts uit Indonesië, een revalidatiearts uit Nederland en een econoom uit Nederland.

Waarom Indonesië?

Al meer dan 10 jaar gaat Klaas Postema, als visiting proffesor, jaarlijks naar het dr Sutomo Hospital en de Airlangga University in Surabaya. Het is de bedoeling om het onderwijs daar en ook elders in Azie uit te breiden en cursussen met docenten o.a. uit Nederland, te kunnen geven.

Meer informatie over het project en de stichting.

 

These shoes are made for walking Cohort four, Hanoi, 2019

“We would like to extend our deepest gratitude to the Foundation BERJALAN represented by Mr. Klaas Postema to the Roessingh Rehabilitation Technique and Wittepoel Orthopaedic Shoe Technique for there gift.. We are glad to have received this valuable book. "Pedorthic footwear; Assessment and treatment"”
These shoes are made for walking Cohort four, Hanoi, 2019

Omer Elsawi Abdalla Ibrahim

“This book will be a source of information that will help me a lot in solving the problems of foot deformities and taking advantage of your experiences in this field good job. Thank you a lot for this gift”
Omer Elsawi Abdalla Ibrahim

Herve Kinzamu Ndondele

“Dealing with client having foot deformities is a big responsibility for helping people. Thanks teacher for the book.”
Herve Kinzamu Ndondele

Dillan Hirantha Mendis

“Really helpful to use as references and broaden our knowledge”
Dillan Hirantha Mendis

Abir EL Atrache

“I was reassured by the book contents since I will rely on it during my study and my future professional work. Thank to each person who contributed on this book”
Abir EL Atrache